O nama

Udruga veterana 3. gardijske brigade „Kune“ osnovana je 22. veljače 2011. godine a 01. travnja 2011. godine održano je izborno zasjedanje Općeg sabora Udruge veterana 3. gardijske brigade „Kune“.

Udruga je neprofitna, nevladina i nepolitička udruga građana i prva je udruga veterana 3. gardijske brigade osnovana nakon završetka Domovinskog rata.

Okupljamo bivše i sadašnje  pripadnike slavne 3. gardijske brigade  koja je osnovana 29. travnja 1991. godine prema zapovijedi tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske i koja je svoj doprinos u očuvanju suvereniteta i neovisnosti dala na gotovo svim bojišnicama u Republici Hrvatskoj.

Brigada je pretrpjela ukupne gubitke od 369 poginulih pripadnika, preko 1088 ranjenih ili ozlijeđenih i 15 nestalih pripadnika.

Cilj Udruge UVTGB „KUNE“ je promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti:

 

–         Očuvanje imena i djela 3. gardijske brigade

–         Obilježavanje obljetnica i bitaka iz Domovinskog rata

–         Okupljanje članova udruge i organiziranje humanitarne i druge pomoći za članove udruge i njihove obitelji

 

Djelatnost Udruge UVTGB „KUNE“ ostvaruje se:

–        okupljanjem što većeg broja članova Udruge

–         zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva članova udruge

           promicanjem i održanjem identiteta postrojbe 3. gardijske brigade „Kune“

–         promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje

moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda

–         čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju

–         zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu

–         organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu

–         organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji

–         organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge,

–         organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge

–         suradnjom s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge

–         sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge

–         organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i        unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge

–         dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad

 

Središnjica Udruge je u Osijeku a do sada smo osnovali i četiri  Ogranka (Baranja, Đakovo i Vukovar), sa sjedištima u Bilju, Đakovu,  i Vukovaru., Planiramo osnovati  Ogranke na svim područjima sjedišta postrojbi.

Do sada smo imali puno aktivnosti, od obilježavanja godišnjica, humanitarnih akcija, organiziranja tečajeva za članove   Udruge, što iziskuje i značajna financijska sredstva.

 

Kako je Udruga neprofitna i financira se isključivo putem članarina, svaka financijska pomoć u vidu donacija je dobrodošla, kako od pravnih tako i od fizičkih subjekata.

 

Donacije se mogu uplatiti na žiro – račun Udruge.

Udruga veterana 3. gardijske brigade – Kune

Žiro – račun:   2390001-1100413911

OIB: 72626862521